Slide background

Natuurgeneeskunde

Wat natuurgeneeskunde is, is een vraag die niet heel gemakkelijk te beantwoorden is, maar het is wel een vraag die me het meest gesteld word. Natuurgeneeskunde is een filosofie, een benadering en met een hele eigen werkwijze. Toen in de 19e en 20e eeuw de traditionele natuurgeneeskunde verdrongen werd door geneeswijzen die gericht waren op ziektesymptomen en ziekteverwekkers, verdween de aandacht voor het zelf genezend vermogen en de optimalisering van het organisme bij de moderne geneeskunde uit beeld. De natuurgeneeskunde ontwikkelde zich op een eigen manier verder.

Natuurgeneeskunde wordt vaak gebruikt als synoniem voor alternatieve geneeswijzen. En alternatief wordt vaak gekoppeld aan een wat ‘zweverige’ leefwijze. Alternatief betekent echter niets anders dan; de keuze hebben, op andere beginselen gevestigd, afwijkend van het heersende. Tegenwoordig wordt vooral de term ‘complementair’ gebruikt in plaats van ‘alternatief’. Complementair betekent aanvullend.

Natuurgeneeskunde richt zich bij ziekte zoveel mogelijk op de gehele mens: op het lichamelijk (grof - stoffelijk, functioneel, humoraal/cellulair), het energetische en psychische (emotioneel, mentaal en spiritueel) niveau, de omgeving van de mens en de wisselwerking hiermee. De wijze van behandeling richt zich dus niet alleen op zieke organen en bijkomende symptomen, maar op het totaalplaatje van de mens. Kortom: natuurgeneeskunde werkt volgens een holistisch mensbeeld.

Volgens deze visie ontstaat ziekte door aan de ene kant niet te leven volgens de regels van de natuur en aan de andere kant door niet te leven naar onze eigen natuur. Vaak luisteren we niet goed of niet meer naar onze eigen intuïtie en gevoelens. Deze blijven hoe dan ook wel aanwezig en kunnen dus zorgen voor verstoringen in onze balans.

Ziekte heeft binnen de natuurgeneeskunde een andere lading dan in het reguliere circuit waar men vaak vooral gericht is op het bestrijden van symptomen. Factoren die een gezonde balans kunnen verstoren zijn: stress, weinig rust, trauma’s, slechte voedingsgewoonte, weinig beweging, ophoping van afvalstoffen, maar dus ook het negeren van je eigen intuïtie en gevoel. Van groot belang hierbij is dat de cliënt zelf inzicht krijgt in de oorzaak van zijn ziekte. In deze zin kan ziekte een betekenis hebben en kun je er dus beter van worden.

Natuurgeneeskunde maakt gebruik van methoden en technieken die in de natuur voorkomen. Met bepaalde therapieën of handelingen kun je het zelf genezend en zelf beschermend vermogen van een lichaam stimuleren. Natuurgeneeskunde is een geneeswijze. Dit betekent dat natuurgeneeskunde een samenhangend geheel is van diagnostische en therapeutische methoden ter bevordering van de gezondheid.