Slide background

Tarieven en vergoedingen

Volwassenen:

Het tarief voor het eerste consult is € 90,= en duurt gemiddeld anderhalf uur.
De vervolgconsulten kosten € 65,=.

Kinderen:

Het tarief voor het eerste kinderconsult  ( t/m 12 jaar) is € 65,=.  De duur van dit consult is maximaal een uur.
Vervolgconsulten voor kinderen duren in principe maximaal  een half uur en kosten € 32,50.

Vergoedingen:

De behandelingen worden door veel zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Als u wilt weten wat in uw geval de vergoeding bedraagt, kunt u het beste uw zorgverzekeraar raadplegen.

Belangrijk om te weten: deze therapie kan in geen geval noodzakelijke, medische behandelingen vervangen. Bij twijfel zal ik altijd doorverwijzen naar een regulier arts/behandelaar.

Het geleverde consult dient na afloop betaald te worden.

Betalen per PIN automaat heeft de voorkeur. Indien u contact betaalt dan graag gepast.

Het annuleren van de afspraak kan kosteloos tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de door u gereserveerde tijd.

Prestatiecodes

Overige natuurgeneeskunde 24005
De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatie code.

Lichaamsgerichte psychotherapie 24513
Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.

Tarieven en vergoedingen per 1 januari 2021

Volwassenen:
Het tarief voor het eerste consult is € 95,= en duurt gemiddeld anderhalf uur.
De vervolgconsulten kosten € 70,=.

Kinderen:
Het tarief voor het eerste kinderconsult  ( t/m 12 jaar) is € 70,=.  De duur van dit consult is maximaal een uur.
Vervolgconsulten voor kinderen duren in principe maximaal  een half uur en kosten € 35.